Telia
Employer
Branding

Sedan sommaren 2017 jobbar vi tillsammans med Telia Company för att utveckla deras arbetsgivarvarumärke. Redan innan vi kom in i bilden, hade Telia utvecklat ett tydligt medarbetarlöfte – Home to your next big opportunity. Vårt jobb har varit att på olika sätt aktivera löftet både internt och externt på Telias alla marknader – via Telia Carrier finns de i hela världen, men vi har fokuserat på 6 marknader i Norden och Baltikum.

TELIA_helena_hemsida_1000x1000
NIK_5242

Medarbetare gör
kommunikation autentisk

Vårt jobb spänner från att jobba fram kommunikation i Telia Companys interna rekryteringsverktyg, till att utveckla karriärsidor på webben och aktivering i digitala och sociala kanaler. I centrum för nästan allt arbete är filmer där medarbetare berättar om sin arbetsgivare och vad medarbetarlöftet betyder för just dem.

telia_citat