svensktnaringsliv_1

Svenskt
Näringsliv
Jobba med
lönen

Ett aktivt och medvetet arbete med lönesättningen kan utveckla både företag och medarbetare. Genom att vi hjälpte Svenskt Näringsliv att ta fram www.jobbamedlonen.se fick de ett smart digitalt verktyg för att hjälpa mindre företag att strukturera och planera lönearbetet så att det gynnar både företag och anställda.

svensktnaringsliv_2
svensktnaringsliv_3

Digital närvaro med
användarvänlig design

YouMe Agency tog fram och designade sidan utifrån ett snyggt lättanvänt gränssnitt. Vi har även tagit fram ett nyhetsbrev som skickas ut 10 gånger om året samt en film som visar hur företaget Roslagsgjuteriet jobbar med lönen för att driva verksamheten och motivera sina anställda.