sdi_4

SDI
Global vision
och varumärke

SDI, eller Slum Dwellers International, är en av världens största organisationer engagerade i att bekämpa global fattigdom. Allt grundades i Indien, men idag finns organisationen i över 26 länder. I grund och botten handlar det om att kartlägga och systematiskt förbättra förhållandena i världens allra fattigaste slumområden.

sdi_6
sdi_3

Full fart framåt

YouMe Agency drev under en vecka i Sydafrika ett arbete med att omformulera organisationens vision, vi hjälpte dem dessutom med att skapa en ny varumärkesplattform och vi la grunden för en ny visuell identitet. Idag är arbetet sjösatt och tillsammans med Fixer Studios i Kapstaden jobbar vi nu fram en mängd olika material för organisationen. YouMe Agency har en tradition av engagemang i organisationer som vill förbättra världen, och SDI är ett av de senaste exemplen på en sådan organisation.

sdi_5
sdi_2_2