riksbyggen_dopetkvarter_1

Riksbyggen
Döp ett kvarter

Att hjälpa Riksbyggen med nya bostadsprojekt är alltid spännande. Att marknadsföra två nya kvarter på ett gammalt stationsområde i Växjö, när bläcket knappt har torkat på byggritningarna, är lite extra kul.

Vi skapade en namntävling på Facebook och bjöd in invånarna i Växjö som fick möjligheten att hjälpa Riksbyggen att döpa de nya kvarteren. Bäst förslag vann både äran och en fin cykel.

riksbyggen_dopetkvarter_2
riksbyggen_dopetkvarter_3

En rullande kampanj

Kampanjen gick brett och skapade engagemang i sociala medier men stöttades även i med annonser i lokalpress och utomhusannonsering. Eftersom Växjö är en cykelstad var det naturligt använda cyklar som pris i namntävlingen.

riksbyggen_dopetkvarter_4