kpmg_purpose_1

KPMG
Purposefilmer

KPMG har utvecklat ett purpose för bolaget globalt. Och YouMe Agency har uppdraget att översätta och hjälpa till att kommunicera bolagets purpose. Arbetet handlar bara om internkommunikation och byrån har jobbat med projektet från strategi till genomförande. En central del i kommunikationen var en serie filmer där alla i företagsledningen fick ge sin bild av bolagets nya purpose. Att få träffa dessa personer på ett avslappnat och, i vissa fall, rent privat sätt gjorde att filmerna verkligen nådde fram på ett trovärdigt sätt.

kpmg_purpose_2
kpmg_purpose_3