Danica
Det långa loppet

Kampanjen Det långa loppet för Danica Pension är ett kul sätt att göra en bra sak. Du växlar helt enkelt in din träning mot en god gärning. Ju fler kilometer deltagarna rör på sig desto mer pengar bidrar Danica Pension med till välgörande ändamål – exempelvis Hjärt-Lungfonden.

Ja, tänk vad man kan åstadkomma med ett pensionsbolag, skön träning och lite god vilja.

danica_detlangaloppet_2
danica_detlangaloppet_3