bjorn

Björn Nyblom
VD & Partner

+ 46 701 88 50 16
bjorn.nyblom@diplomatcom.com

Hej. Jag heter Björn och jag är VD och Partner på YouMe Agency.